Okno 12 - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów

Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów.

Witraże w oknie wyobrażają w sposób malarski wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa i Jego władzę odpuszczania grzechów "....abyście wiedzieli, że Syn człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów" (Łuk 5-24). Chrystus po Swoim Zmartwychwstaniu posłał apostołów by w Jego imieniu głosili "nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łuk 24-47). Apostołowie i ich następcy pełnią tą posługę udzielając odpuszczenia grzechów przez chrzest. Jest to więc wyznanie wiary we władzę Kościoła otrzymaną od Chrystusa. "Kościół otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego, by dokonało się we nim odpuszczenie grzechów przez krew Chrystusa i działanie Ducha Świętego." (Katechizm Kościoła Katolickiego art. 553)

 

 
 
 
Aby obejrzeć podgląd poszczególnych kwater witrażu proszę kliknąć na wybranej części zdjęcia - wyświetli się duże zdjęcie wraz z opisem treści teologicznej.
 

Lub przejście bezpośrednie do pozostałych okien:

Okno 1 - Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Teofania Imienia Boga)
Okno 2 - Wierzę w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi i wszystkich Bytów widzialnych i niewidzialnych
Okno 3 - Wierzę w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego /.../ On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba
Okno 4 - Imiona drugiej Osoby Trójcy Świętej
Okno 5 - Wierzę w Jezusa Chrystusa
Okno 6 - Wierzę w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem
Okno 7 - Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
Okno 8 - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał
Okno 9 - Wstąpił do Niebios, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
Okno 10 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Okno 11 - Wierzę w Święty Kościół Powszechny
Okno 13 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych
Okno 14 - Wierzę w żywot wieczny, Amen
Okno na chórze lewe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze środkowe - Matka Boża Niepokalana i męczeństwo chrześcijan w Japonii.
Okno na chórze prawe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii.