Okno 12 - obraz 4 - Przejście przez Morze Czerwone.

Jest to starodawny symbol Chrztu świętego i wyzwolenia człowieka z niewoli grzechu. "Chrzest jest pierwszymi podstawowym sakramentem przebaczenia grzechów, jednoczy nas z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał oraz daje nam Ducha Świętego" (Katechizm Kościoła Katolickiego art. 985). "Jahwe jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał." (Wj.15,2)

Video

{remote}https://youtu.be/QzB6IyoJXNk{/remote}

Najnowsze od Paweł Przyrowski