Okno 12 - obraz 3 - Pocałunek Judasza i Dobry Łotr.

Scena wyobraża dialog umierającego Chrystusa z umierającym Dobrym Łotrem: "My przecież - sprawiedliwie - odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki /.../ I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa" Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w raju." (Łk.23,41-43). Aby podkreślić wagę tego wydarzenia przedstawione są tylko dwa krzyże. W górze witraża wyobrażony jest Chrystus zmartwychwstały i Dobry Łotr jako pierwszy święty towarzyszący Chrystusowi. Po prawej stronie Krzyża wyobrażona jest scena pocałunku Judasza danego Chrystusowi. Judasz towarzyszył Chrystusowi przez 3 lata jako Jego uczeń i wydał na śmierć Przyjaciela i Mistrza. Później nie wierząc w miłość Chrystusa do niego- Judasza nie potrafi błagać o przebaczenie tej zbrodni i zatraca się. "Dobry Łotr" dokonał wielu zbrodni, ale uznaje swoją winę i ufnie zwraca się do Chrystusa, który jednym słowem przebaczenia wprowadza go do Raju.