Okno 5 - Wierzę w Jezusa Chrystusa

 

Wierzę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy.

Okno piąte jest próbą przedstawienia tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Maryja jest powołana do poczęcia Tego, w którym zamieszka: "I cała Pełnia Bóstwa na sposób ciała" (Kol. 2,n). "Jedyny Syn Ojca poczęty jako człowiek w Jej łonie jest "Chrystusem" to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego. Całe życie Chrystusa będzie okazywać, że Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą" (Dz. 10,38). W czasie chrztu Chrystusa w Jordanie Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na Niego a głos z nieba ogłasza: "Ten jest mój Syn umiłowany." (Łk 3,21). Jest to epifania Jezusa jako mesjasza Izraela i Syna Bożego. Aby wyznać wcielenie Boga potrzeba człowiekowi oczu wiary. Scena uzdrowienia ślepca i wizja św. Pawła na drodze do Damaszku symbolizują akt wiary, otrzymanie "innego" wzroku: "oglądaliśmy Jego chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca." (J 1,14).

 

 
 
 
Aby obejrzeć podgląd poszczególnych kwater witrażu proszę kliknąć na wybranej części zdjęcia - wyświetli się duże zdjęcie wraz z opisem treści teologicznej.
 

Lub przejście bezpośrednie do pozostałych okien:

Okno 1 - Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Teofania Imienia Boga)
Okno 2 - Wierzę w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi i wszystkich Bytów widzialnych i niewidzialnych
Okno 3 - Wierzę w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego /.../ On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba
Okno 4 - Imiona drugiej Osoby Trójcy Świętej
Okno 6 - Wierzę w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem
Okno 7 - Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
Okno 8 - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał
Okno 9 - Wstąpił do Niebios, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
Okno 10 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Okno 11 - Wierzę w Święty Kościół Powszechny
Okno 12 - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów
Okno 13 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych
Okno 14 - Wierzę w żywot wieczny, Amen
Okno na chórze lewe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze środkowe - Matka Boża Niepokalana i męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze prawe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii,