Okno 12 - obraz 5 - Umywanie nóg apostołom.

"Odpowiedział (Piotrowi) Jezus: "Jeśli cię nie umyję nie będziesz miał udziału ze mną" (J.13,8) Umywanie nóg apostołom to obraz miłości Chrystusa do każdego człowieka. Człowiek grzesznik musi się zgodzić na to obmycie przez Boga samego, aby wejść w e wspólnotę z Bogiem. Tym obrazem grzesznika żałującego za grzechy jest Magdalena płacząca u stóp Chrystusa wyobrażona w górze witraża. Pokorę Syna człowieczego mamy naśladować my Jego wyznawcy. "Wy mnie nazywacie "Nauczycielem i Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja Pan i Nauczyciel umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili jak Ja uczyniłem." (Jan 13, 13-16).

Najnowsze od Paweł Przyrowski