Okno 1 - Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Teofania Imienia Boga)

Witraże w oknie są wyrażeniem malarskim wyznania wiary w:

  • Boga Jedynego Wszechmogącego. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM KTÓRY JESTEM, tak powiedz ludowi Izraela: "JESTEM posłał mnie do was." (Wj.3,6), Jam jest Jahwe, ja objawiłem się Izraelowi i Jakubowi jako Bóg wszechmogący. (Wj. 6,2)
  • Boga żyjącego ponad pokoleniami: Jestem Bogiem Ojca twego, bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. (Wj.3,6);
  • Boga żyjącego ponad wiekami: Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg Który Jest, Który Był i Który przychodzi Wszechmogący. (Ap. 1,7-8);
  • Boga w Trójcy Jedynego: Abraham spojrzawszy zobaczył trzech ludzi naprzeciwko siebie. (Rdz. 18,2).

Kamienie widoczne w trzech obrazach mają znaczenie symboliczne:

  • symbolizują pustynię a więc oczyszczenie i przemianę serca: Odbiorę wam serce kamienne i dam wam serce z ciała. (Ez. 36,26);
  • kamień węgielny to symbol Chrystusa: Oto kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany węgielny, cenny, do fundamentów założony, kto uwierzy nie potknie się. (Iz. 28,16).

 

 
 
 
Aby obejrzeć podgląd poszczególnych kwater witrażu proszę kliknąć na wybranej części zdjęcia - wyświetli się duże zdjęcie wraz z opisem treści teologicznej.
 

Lub przejście bezpośrednie do pozostałych okien:

Okno 2 - Wierzę w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi i wszystkich Bytów widzialnych i niewidzialnych
Okno 3 - Wierzę w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego /.../ On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba
Okno 4 - Imiona drugiej Osoby Trójcy Świętej
Okno 5 - Wierzę w Jezusa Chrystusa
Okno 6 - Wierzę w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem
Okno 7 - Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
Okno 8 - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał
Okno 9 - Wstąpił do Niebios, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
Okno 10 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Okno 11 - Wierzę w Święty Kościół Powszechny
Okno 12 - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów
Okno 13 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych
Okno 14 - Wierzę w żywot wieczny, Amen
Okno na chórze lewe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze środkowe - Matka Boża Niepokalana i męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze prawe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii,