Okno 1 - Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Teofania Imienia Boga)

Witraże w oknie są wyrażeniem malarskim wyznania wiary w:

 • Boga Jedynego Wszechmogącego. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM KTÓRY JESTEM, tak powiedz ludowi Izraela: "JESTEM posłał mnie do was." (Wj.3,6), Jam jest Jahwe, ja objawiłem się Izraelowi i Jakubowi jako Bóg wszechmogący. (Wj. 6,2)
 • Boga żyjącego ponad pokoleniami: Jestem Bogiem Ojca twego, bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. (Wj.3,6);
 • Boga żyjącego ponad wiekami: Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg Który Jest, Który Był i Który przychodzi Wszechmogący. (Ap. 1,7-8);
 • Boga w Trójcy Jedynego: Abraham spojrzawszy zobaczył trzech ludzi naprzeciwko siebie. (Rdz. 18,2).

Kamienie widoczne w trzech obrazach mają znaczenie symboliczne:

 • symbolizują pustynię a więc oczyszczenie i przemianę serca: Odbiorę wam serce kamienne i dam wam serce z ciała. (Ez. 36,26);
 • kamień węgielny to symbol Chrystusa: Oto kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany węgielny, cenny, do fundamentów założony, kto uwierzy nie potknie się. (Iz. 28,16).

 

Witraże w oknie 1

 • Okno 1 - obraz 1 symbol Trójcy Świętej
 • Okno 1 - obraz 2 symbol Trójcy Świętej
 • Okno 1 - obraz 3 Jahwe w gościnie u Abrahama
 • Okno 1 - obraz 4 - Teofania Imienia Boga.
 • Okno 1 - obraz 5 - Chrystus powracający na ziemię stoi na płomienistych obłokach.
 • Okno 1 - obraz 6- Chrystus powracający na ziemię stoi na płomienistych obłokach.
 
 
 
Aby obejrzeć podgląd poszczególnych kwater witrażu proszę kliknąć na wybranej części zdjęcia - wyświetli się duże zdjęcie wraz z opisem treści teologicznej.
 

Lub przejście bezpośrednie do pozostałych okien:

Okno 2 - Wierzę w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi i wszystkich Bytów widzialnych i niewidzialnych
Okno 3 - Wierzę w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego /.../ On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba
Okno 4 - Imiona drugiej Osoby Trójcy Świętej
Okno 5 - Wierzę w Jezusa Chrystusa
Okno 6 - Wierzę w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem
Okno 7 - Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
Okno 8 - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał
Okno 9 - Wstąpił do Niebios, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
Okno 10 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Okno 11 - Wierzę w Święty Kościół Powszechny
Okno 12 - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów
Okno 13 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych
Okno 14 - Wierzę w żywot wieczny, Amen
Okno na chórze lewe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze środkowe - Matka Boża Niepokalana i męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze prawe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii,

Skomentuj

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznacznych (*).
Make sure you enter the (*) required information where indicated.