Okno 11 - Wierzę w Święty Kościół Powszechny

Wierzę w Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie - wierzę w Jeden, święty, Powszechny i Apostolski Kościół.

Witraże w oknie są malarskim obrazem przybliżającym tajemnicę Kościoła, ukazaną w Piśmie Świętym.
Symbole Kościoła odnajdujemy w bardzo licznych obrazach i figurach, za ich pośrednictwem Objawienie mówi o jego niezgłębionej tajemnicy. Kościół jest:

  • Owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus, Dobry Pasterz, który oddał życie swoje za owce i sam szuka tej jedynej, zagubionej owcy. "Kościół jest trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie pasterzem, i której owce, chociaż rządzone przez pasterzy-ludzi, są jednak nieustannie prowadzone i karmione przez Chrystusa, Dobrego Pasterza i Księcia Pasterzy, który oddał swoje życie za owce." (Katechizm Kościoła Katolickiego, art. 754)
  • Polem uprawnym, rosnącym na nim krzewem winnym jest Chrystus, udzielający życia latoroślom, którymi my jesteśmy.
  • "Niepokalaną oblubienicą niepokalanego Baranka, którą Chrystus umiłował i wydał za nią samego siebie, aby ją uświęcić." (Katechizm Kościoła Katolickiego, art. 757)
  • Ludem Bożym, Rodziną Bożą, zgromadzoną ze wszystkich krańców ziemi: "Wy /.../ jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym". (1P. 2-9). "Jedni pielgrzymują na ziemi, inni dokonawszy żywota poddają się oczyszczeniu, jeszcze inn i zażywają chwały widząc wyraźnie samego Boga troistego i jedynego jako JEST" (Lumen Gentium 12). Wszyscy jednak w różnym stopniu i w rozmaity sposób włączeni jesteśmy wzajemnie we wspólnotę żywych, zmarłych i błogosławionych. "Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy się łączą w jeden Kościół" (Katechizm Kościoła Katolickiego, art. 962)
  • Obrazem Kościoła jest Maryja, Matka Chrystusa i Matka Kościoła, Najświętsza Boża Rodzicielka, Nowa Ewa, kontynuuje w niebie swą macierzyńską rolę wobec członków Chrystusa. Kroczy na czele Ludu Bożego W naszej ziemskiej pielgrzymce wiary.

 

 
 
 
Aby obejrzeć podgląd poszczególnych kwater witrażu proszę kliknąć na wybranej części zdjęcia - wyświetli się duże zdjęcie wraz z opisem treści teologicznej.
 

Lub przejście bezpośrednie do pozostałych okien:

Okno 1 - Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Teofania Imienia Boga)
Okno 2 - Wierzę w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi i wszystkich Bytów widzialnych i niewidzialnych
Okno 3 - Wierzę w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego /.../ On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba
Okno 4 - Imiona drugiej Osoby Trójcy Świętej
Okno 5 - Wierzę w Jezusa Chrystusa
Okno 6 - Wierzę w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem
Okno 7 - Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
Okno 8 - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał
Okno 9 - Wstąpił do Niebios, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
Okno 10 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Okno 12 - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów
Okno 13 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych
Okno 14 - Wierzę w żywot wieczny, Amen
Okno na chórze lewe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze środkowe - Matka Boża Niepokalana i męczeństwo chrześcijan w Japonii.
Okno na chórze prawe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii.