Tomasz Tuszko - artysta szkła, witrażysta

3 Tomasz Tuszko
 
Dyrektor artystyczny, projektant i współzałożyciel pracowni WITRAŻE s.c. Artysta pracujący z równym powodzeniem w technikach witrażu i szkła artystycznego kształtowanego na gorąco. Ukończył Akademię Teologii Katolickiej (1970 - 75) na Wydziale  Filozofii. Swoją ścieżkę jako twórca szkła artystycznego rozpoczął w 1976 w pracowni Teresy Marii Reklewskiej . Od 1979 do 1986 współpracował z Tomaszem Łączyńskim.
 

"Usiłuję w swej pracy łączyć doświadczenie wyniesione z lat pracy z Teresą Reklewską czy inspiracje płynące z fascynacji sztuką Patricka Reyntiensa, co da się określić jako malarskie podejście do witrażu, z wyzwaniami stawianymi sztuce witrażowej przez współczesną architekturę. Żąda ona od witrażu lakoniczności i bezpośredniości wyrazu i narzuca mu właściwe czasom dzisiejszym rozwiązania techniczne."