Okno na chórze prawe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii

 

Okno witrażowe pokazuje życzliwe przyjęcie Św. Franciszka Ksawerego w Japonii i późniejsze prześladowania chrześcijan. które były niebywale krwawe i okrutne. Przywołane na witrażach postaci lub sceny egzekucji to jedynie wybrane jedne z wielu. Setki chrześcijan zginęły zbiorowo lub indywidualnie spalonych, ukrzyżowanych lub w wyrafinowany sposób zamęczonych. 
Obraz witrażowy górny przedstawia "daimyo"- feudalnego władcę Japonii Sorina Otomo, który nie tylko życzliwie przyjął św. Franciszka Ksawerego, ale wraz ze swymi poddanymi przyjął chrzest.
Obraz witrażowy środkowy przedstawia ukrzyżowanie dwudziestu sześciu chrześcijan w Nagasaki w 1627r.
Obraz witrażowy dolny przedstawia męczenników: klęczący na pierwszym planie Doktor Migeru i (Nikolas Keyan z Nagasaki (1633), po lewej stronie Hayato Diogo Kagayama z rodziną (męczennicy z Kokura) (1619), po prawej stronie w głębi żona Mondo Adriana z Arima poddana próbie "fumi-e" (1613).

 

 
 
 
Aby obejrzeć podgląd poszczególnych kwater witrażu proszę kliknąć na wybranej części zdjęcia - wyświetli się duże zdjęcie wraz z opisem treści teologicznej.
 

Lub przejście bezpośrednie do pozostałych okien:

Okno 1 - Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Teofania Imienia Boga)
Okno 2 - Wierzę w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi i wszystkich Bytów widzialnych i niewidzialnych
Okno 3 - Wierzę w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego /.../ On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba
Okno 4 - Imiona drugiej Osoby Trójcy Świętej
Okno 5 - Wierzę w Jezusa Chrystusa
Okno 6 - Wierzę w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem
Okno 7 - Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
Okno 8 - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał
Okno 9 - Wstąpił do Niebios, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
Okno 10 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Okno 11 - Wierzę w Święty Kościół Powszechny
Okno 12 - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów
Okno 13 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych
Okno 14 - Wierzę w żywot wieczny, Amen
Okno na chórze lewe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze środkowe - Matka Boża Niepokalana i męczeństwo chrześcijan w Japonii.