Okno 13 - Wierzę w ciała zmartwychstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych

Wierzę w ciała zmartwychwstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych.

Witraże w oknie to malarskie wyznanie wiary w Boga Ojca Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie osiągające punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego.
"Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych to Ten, co wskrzesił Jezusa z martwych, powróci do życia wasze śmiertelne ciało mocą mieszkającego w was Swego Ducha." (Rz. 8,11).
"A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał próżna jest także wasza wiara.... Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli". (Kor 15-20). "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki, czy wierzysz w to?" (Jan 11-25)

 

 
 
 
Aby obejrzeć podgląd poszczególnych kwater witrażu proszę kliknąć na wybranej części zdjęcia - wyświetli się duże zdjęcie wraz z opisem treści teologicznej.
 

Lub przejście bezpośrednie do pozostałych okien:

Okno 1 - Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Teofania Imienia Boga)
Okno 2 - Wierzę w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi i wszystkich Bytów widzialnych i niewidzialnych
Okno 3 - Wierzę w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego /.../ On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba
Okno 4 - Imiona drugiej Osoby Trójcy Świętej
Okno 5 - Wierzę w Jezusa Chrystusa
Okno 6 - Wierzę w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem
Okno 7 - Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
Okno 8 - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał
Okno 9 - Wstąpił do Niebios, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
Okno 10 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Okno 11 - Wierzę w Święty Kościół Powszechny
Okno 12 - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów
Okno 14 - Wierzę w żywot wieczny, Amen
Okno na chórze lewe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze środkowe - Matka Boża Niepokalana i męczeństwo chrześcijan w Japonii.
Okno na chórze prawe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii.