Okno na chórze lewe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii

Okno witrażowe pokazuje początki chrześcijaństwa w Japonii i prześladowania chrześcijan. które były niebywale krwawe i okrutne. Przywołane na witrażach postaci lub sceny egzekucji to jedynie wybrane jedne z wielu. Setki chrześcijan zginęły zbiorowo lub indywidualnie spalonych, ukrzyżowanych lub w wyrafinowany sposób zamęczonych.

 
 
 
Obraz witrażowy górny przedstawia przybycie świętego Franciszka Ksawerego do Japonii 15 sierpnia 1549r. Postać świętego stoi na tle skały, trzymając w ręku krzyż, w tle morze z sylwetkami statków i skały Kagoshima.
Obraz witrażowy środkowy przedstawia męczeństwo chrześcijan w Tokio 400 lat temu.
Obraz witrażowy dolny przedstawia pośród wzgórz sylwetki męczenników. Na pierwszym planie siedzi Adam Arakawa (1614). Siedzący po lewej Leon Saisho z Kagoshima (1608), siedzący po prawej Sishiemon Abutomo, w głębi Genka Gaspar z rodziną (1609), w głębi po prawej męczennicy z Hiroshimy i Yamaguchi -Jintaro Toyama i Motonao Kumagaya, Mondo Joan Hara (1623) z Edo.
 
Aby obejrzeć podgląd poszczególnych kwater witrażu proszę kliknąć na wybranej części zdjęcia - wyświetli się duże zdjęcie kwatery.
 

Lub przejście bezpośrednie do pozostałych okien:

Okno 1 - Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Teofania Imienia Boga)
Okno 2 - Wierzę w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi i wszystkich Bytów widzialnych i niewidzialnych
Okno 3 - Wierzę w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego /.../ On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba
Okno 4 - Imiona drugiej Osoby Trójcy Świętej
Okno 5 - Wierzę w Jezusa Chrystusa
Okno 6 - Wierzę w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem
Okno 7 - Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
Okno 8 - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał
Okno 9 - Wstąpił do Niebios, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
Okno 10 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Okno 11 - Wierzę w Święty Kościół Powszechny
Okno 12 - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów
Okno 13 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie i oczekuję wskrzeszenia umarłych
Okno 14 - Wierzę w żywot wieczny, Amen
Okno na chórze środkowe - Matka Boża Niepokalana i męczeństwo chrześcijan w Japonii
Okno na chórze prawe - Męczeństwo chrześcijan w Japonii,