Okno 13 - obraz 6 - Chrystus zmartwychwstały i Tomasz Apostoł.

"Tomasz... rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladów gwoździ i włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę".... Jezus przyszedł... rzekł do Tomasza: " Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym." (Jan 20.24-27). Scena ta pełna ruchu wyraża radość płynącą z wiary i jest naszym wspólnym wyznaniem wiary. "Wierzymy w Boga, który jest Stwórcą ciała; wierzymy w Słowo, które stało się Ciałem dla odkupienia ciała; wierzymy w ciała zmartwychwstanie, dopełnienie Stworzenia i odkupienie ciała". (Katechizm Kościoła Katolickiego art. 1015)

Najnowsze od Paweł Przyrowski