Okno 13 - obraz 2 - Palmy i lilie

Witraż przedstawia palmy zwycięstwa symbol męczeństwa i lilie symbol niewinności odzyskanej w zmartwychwstaniu.