Okno 5 - obraz 6 - Uzdrowienie niewidomego

Jezus uzdrawia ślepego od urodzenia. Powyżej wijąca się droga i w czerwieniach scena uczty w Emaus podłóg słynnego obrazu Rembrandta. "Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu". (Łk 24,31).