Okno 5 - obraz 4 - Chrzest Jezusa

Chrzest Jezusa w Jordanie przedstawia Jezusa i św. Jana w otoczeniu skał i wzgórz nawiązujących do pustyni Judzkiej. Z lewej strony odnajdujemy baranka, zapowiedź męki Chrystusa.