Okno 11 - obraz 3 - Obcowanie Świętych

Obraz przedstawia symboliczny obraz Świętych Obcowania. Dwie drabiny po których wchodzą aniołowie i ludzie są znakiem łączności Kościoła walczącego z Kościołem cierpiącym i triumfującym. Postacie ludzkie na ziemi wyciągają ręce do nieba, z nieba wychylają się ręce, by pochwycić postacie wstępujące po drabinie. Krąg w górze symbolizuje Chwałę Pańską. Delikatny różowy pejzaż symbolizuje pustynię, przez którą pielgrzymuje lud boży. "Oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi. I Będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi." (Ap.21,3)