Okno 1 - obraz 5 - Chrystus powracający na ziemię stoi na płomienistych obłokach.

Na całym ciele nosi znamiona swojej męki: "Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebodli /.../ Jam jest Alfa i Omega, mówi Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, wszechmogący." (Ap. 1,7-8)

Najnowsze od Paweł Przyrowski