Proces termoformowania artystycznego szkła stapianego

12 listopad 2010 Napisał  

Typowy program stapiania lub gięcia szkła składa się z 5 głównych etapów:

 

- nagrzewanie - temperatura w piecu rośnie od temperatury otoczenia do temperatury podczas której rozpoczynają się procesy stapiania lub odkształcania
szkła
- przetrzymywanie - temperatura w piecu jest utrzymywana na stałym poziomie przez określony okres czasu
- gwałtowane chłodzenie - temperatura jest gwałtownie obniżana od najwyższej do zakresu bliskiej temperaturze odprężania
- odprężanie - kluczowy etap , w którym szkło jest pozbawiane naprężeń wewnętrznych
- chłodzenie do temperatury otoczenia - od temperatury odprężania do temperatury pozwalającej na dotknięcie szkła

Etap nagrzewania

Szkło podczas podgrzewania zmienia swoje właściwości trzykrotnie: najpierw jest twarde i nieelastyczne, kruche, podatne na pęknięcia, potem staje się niepodatne na pęknięcia, lecz nie daje się kształtować, na końcu zaś przechodzi do postaci półpłynnej i płynnej, łatwo poddającej się kształtowaniu.
Temperatura, podczas nagrzewania, rośnie od temperatury otoczenia, aż do temperatury mięknięcia szkła tzn do ok. 550oC (zależy to od procesu i rodzaju szkła). Jeśli na tym etapie szkło zostanie podgrzane zbyt gwałtownie - pęka - następuje tzw "szok termiczny". Jak gwałtownie trzeba grzać, by wywołać szok? Odpowiedź zależy od kilku czynników, z których najważniejsze to: grubość tafli i jej rozmiar.
Dalsze grzanie powoduje, że powierzchnia szkła zaczyna lekko błyszczeć i wyrównuje się lekko. Następuje to powyżej 550oC. Na tym etapie nie zagraża mu już szok termiczny. Można więc grzać szkło szybciej.
Około 800oC szkło mięknie na tyle że zaczyna dopasowywać się do kształtu formy. Zaczyna świecić jasno pomarańczowym, przechodzącym w jasnoczerwony blaskiem. Krawędzie tafli zaczynają się zaokrąglać, a sąsiadujące, stykające się kawałki sklejają się.
W granicach 820oC szkło zaczyna świecić ciemnoczerwonym blaskiem. W tym stanie wypełnia już formę dokładnie i zaczyna się rozlewać na boki. W tej temperaturze kawałki szkła nałożone na siebie zaczynają się stapiać ze sobą całkowicie.
Powyżej 820oC kolor szkła już nie ulega zmianie, staje się jednak już płynne. Można w tym stanie wykonywać prace w technice "patte de verte". Pęcherzyki powietrza uwięzionego w szkle zaczynają wypływać na powierzchnię.
Powyżej 900oC szkło ma konsystencję pozwalającą na "czesanie" go; tj kształtowanie górnej powierzchni przy pomocy narzędzi.

opis kolejnych etapów być może nastąpi ...