Program teologiczny dla witraży w kościele

21 styczeń 2018 Napisał  
Dobre witraże - filtrowane przez nie światło, przedstawienia w nich zawarte - współtworzą sakralną przestrzeń świątyni. Mamy tego świadomość, gdy w naszej pracowni realizujemy witraże do wnętrz kościelnych.  Nasza oferta obejmuje projekty plastyczne oraz konsultacje - zarówno artystyczne jak i techniczne. Konsultujemy również program teologiczny okien.
Tym, czego oczekuje się od wnętrza kościelnego, jest jego sakralność. Sakralność, czyli odwzorowanie ładu, tego samego, który znajduje swój wyraz w liturgii sprawowanej w kościele. Sakralność wnętrza jest wypadkową wielu czynników. To kwestia architektury, układu przestrzennego, sprzętów, dekoracji, oświetlenia a nawet akustyki. W dobrze zorganizowanym wnętrzu kościelnym wszystkie te elementy powinny ze sobą współgrać. Witraże w tym otoczeniu pełnią funkcję potrójną - są źródłem światła (w dzień), są elementem dekoracyjnym, wreszcie niosą przesłanie teologiczne.Ten ostatni czynnik może się realizować na różne sposoby - wszak samo światło już jest ważnym symbolem. Jeżeli jednak witraże służą przenoszeniu treści mniej abstrakcyjnych czy symbolicznych, a bardziej konkretnych, pojawia się konieczność całościowego ujęcia zespołu witraży w jeden spójny program, wprowadzenie koncepcji teologicznej. Gdy porównamy zespoły witraży w kościołach dawnych z tymi tworzonymi obecnie, zauważymy, że głęboka teologia zapisana w np. witrażach gotyckich, które opisywały właściwie całe uniwersum wiary - od centrum Boskości, przez sceny i postaci biblijne, przedstawienia świętych aż do obrazów uświęconego trudu dnia codziennego wiernych Kościoła. Oczywiście takie całościowe opracowania teologiczne znajdujemy i w niektórych witrażach kościołów współczesnych. Dominuje jednak przypadkowość - chęć upamiętnienia jakiegoś aktualnego wydarzenia z życia Kościoła, lub postaci świętego, szczególnie bliskiego fundatorowi. Spotykamy witrażowe warianty świętych obrazów, których malowane kopie znajdują się tuż obok. Często nad ołtarzem znajduje się święty patron, zaś tematy najważniejsze przesuwane są do okien bocznych. Takie sytuacje są wynikiem zagubienia i dezorientacji, ale też zagubienie i dezorientację powodują. Świadomi tego, staramy się by realizowane przez nas witraże, tam gdzie tylko jest to możliwe, wpisać w spójny program teologiczny, który uwzględniałby hierarchię ważności tematów i specyfikę świątyni. W układaniu takiego programu teologicznego pomagają nam najwyższej rangi specjaliści - x. dr Janusz Nowiński SDB oraz nasza mentorka Teresa Maria Reklewska.