baner konserwacja obiektow

Niegdyś w Warszawie Gracjan Lepianko zapraszał do swojego osobliwego "Gabinetu naprawy dzieł sztuki i przedmiotów artystycznych?, dziś my proponujemy Państwu naprawę szkła i rekonstrukcję przedmiotów szklanych - na miarę XXI wieku. Oferujemy to, czego nie mają inni: doświadczenie w pracy z zabytkowymi obiektami szklanymi o wartości muzealnej oraz z obiektami współczesnymi o znaczeniu dekoracyjnym, poparte wiedzą teoretyczną z zakresu fizyko-chemicznych właściwości szkła i niezbędnych do pracy z nim substancji. Wykorzystujemy najnowsze technologie z tej - wciąż rozwijającej się - dziedziny konserwacji. Naprawa szkła przywróci świetność kolekcjom muzealnym, zbiorom prywatnym oraz pamiątkom rodzinnym. Zakres działań dostosowujemy do życzeń Klienta.

Jakie obiekty podlegają konserwacji?

Szkła zabytkowe i dekoracyjne, bezbarwne i barwione w masie, transparentne i opakowe, zdobione hutniczo i na zimno, malowane, szlifowane i grawerowane.

Do każdego obiektu podchodzimy indywidualnie.

Program konserwatorski ustalany jest po wykonaniu kwerendy i wstępnych oględzin oraz po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta. Wiedza na temat pochodzenia i funkcji obiektu, techniki jego wykonania, pozwala na podjęcie odpowiednich kroków do przywrócenia obiektowi jego dawnych walorów estetycznych. Czasami konieczne jest przeprowadzenie czynności, które uniemożliwią powrót do pierwotnej funkcji, np. klejony wazon nie będzie spełniał funkcji zasobowej, ponieważ kontakt z wilgocią mógłby spowodować rozpad spoiny.

Dobieranie materiałów najwyższej jakości.

Używamy sprawdzonych materiałów o najlepszych parametrach, kompatybilnych ze współczynnikiem załamania światła danego szkła, oraz naśladujących jego kolor i fakturę.

Oczekiwania klienta a możliwości nowoczesnej konserwacji szkła.

Po poznaniu oczekiwań klienta względem efektu interwencji konserwatorskiej, informujemy jakie są możliwości w przypadku konkretnego obiektu:

Konserwacja (niskie walory ekspozycyjne w przypadku potłuczonych obiektów):

 • czyszczenie i zabezpieczenie przed dalszą degradacją
 • wzmocnienie pęknięć

Renowacja (wysokie walory ekspozycyjne: obiekty bez ubytków formy w celu całkowitej ich naprawy):

 • czyszczenie
 • w razie konieczności rozklejanie
 • integracja fragmentów i odnowienie dekoracji na zachowanych fragmentach

Renowacja (średnie walory ekspozycyjne, opcja wykorzystywana do szkieł dawnych, w złym stanie zachowania, umożliwiająca poprawę warunków ich magazynowania oraz ekspozycję w celach edukacyjnych):

 • w razie konieczności rozklejanie
 • czyszczenie
 • integracja fragmentów i odnowienie dekoracji na zachowanych fragmentach
 • bez uzupełnień

Rekonstrukcja (wysoka szansa na przywrócenie walorów ekspozycyjnych):

 • w razie konieczności rozklejanie
 • czyszczenie
 • przywrócenie ciągłości formy
 • uzupełnienia
 • na życzenie klienta - imitatorskie uzupełnienie dekoracji

W każdym przypadku klient zostanie poinformowany o tym, jaki jest możliwy ostateczny rezultat oraz o zaleceniach konserwatorskich pozwalających zachować dobry stan obiektu na lata.

 

PRZYKŁADY KONSERWACJI SZKŁA ORAZ CERAMIKI