Historia i technika witrażu, ciekawe obiekty architektoniczne

  • Gaudi's Sagrada Familia
    Gaudi's Sagrada Familia
    Dokumentacja fotograficzna kościoła  La Sagrada Familia, zaprojektowanego przez Gaudiego, można zobaczyć zdjęcia ogólne i detali architektonicznych, także historię budowy począwszy od 1900 roku.