Próbki szkieł artystycznych w technikach własnych

Próbki wykonane w technikach autorskich - łączących malowanie, laminowanie, relief itd.