Próbki szkła piaskowanego

Próbki szkła z użyciem techniki piaskowania. Piaskowanie może być powierzchniowe / lekkie, tylko aby uzyskać żądany wzór lub głębokie, tworzące wyrazisty przestrzenny efekt. Piaskowane może być na szkle bezbarwnym lub kolorowym dowolnej grubości i strukturze.