Szkła niepowtarzalne

Oferujemy szkło artystyczne projektowane indywidualnie, dopasowane do charakteru wnętrza.

 

Szkło artystyczne powstaje wg projektu, który wykonuje artysta działający na indywidualne zamówienie. Każdy projekt jest wykonywany tylko raz, a używane techniki wykluczają powtarzalność kolejnych prac.
Prace projektowe poprzedzamy szczegółowym rozpoznaniem miejsca, gdzie będzie funkcjonowało przyszłe dzieło, wymogów wynikających z formalnych potrzeb, a także potrzeb i gustów przyszłego użytkownika. Staramy się by użyte techniki wykonawcze były zgodne z charakterem obiektu. Powstały projekt jest wypadkową tych czynników. 
Zawsze konsultujemy nasze propozycje projektowe z Inwestorem i przyszłymi Użytkownikami, przedstawiając nasze argumenty przemawiające za danymi propozycjami projektowymi. Przekonujemy do najlepszych naszym zdaniem rozwiązań, działając w oparciu na zebrane podczas długoletniej praktyko doświadczenia. Jesteśmy otwarci na rozwiązania aleternatywne proponowane przez Inwestora, o ile są one artystycznie do zaakceptowania i możliwe do realizacji technicznej. W oparciu o zgłoszone uwagi wykonujemy projekty wariantowe. Projekty wariantowe ponownie konsultujemy - aż do uzyskania akcepatcji. 

Dbamy o wysoki poziom artystyczny wykonywanych dzieł.