Witraż monumentalny i sakralny

Często kluczową sprawą jest skala obiektu. Prace wielkopowierzchniowe wymagają zaawansowanej techniki i dodatkowej wiedzy dotyczącej wzmocnień i montażu. Tego typu zlecenia przeważnie dotyczą wnętrz sakralnych. 

Dobre witraże - filtrowane przez nie światło, przedstawienia w nich zawarte - współtworzą sakralną przestrzeń świątyni. Oddziaływają zarówno poprzez treści na nich przedstawione, jak i za sprawą filtrowanego przez siebie światła. Mamy tego świadomość, gdy w naszej pracowni realizujemy witraże do wnętrz kościelnych, wykonywane w technice wywodzącej się ze średniowiecza. Nasza oferta obejmuje projekty plastyczne, oraz konsultacje - zarówno artystyczne jak i techniczne. Konsultujemy również program teologiczny okien. Zrealizowane prace montujemy. Pomagamy, w razie potrzeby, znaleźć wykonawców ram okiennych. Wykonujemy również prace konserwatorskie. Nasi projektanci zaangażowani są w powstawanie witraża na każdym jego etapie - to specyfika i mocna strona naszej pracowni.

Sytuacja idealną jest, gdy myśleć o witrażu zaczynamy już na etapie projektowania budynku - architekt jest wtedy w stanie, przy konsultacji z nami wyrysować otwór o takich podziałach i takim wykończeniu, by zaprojektowanie i wstawienie witraża odbyło się bez dodatkowych zabiegów. Monumentalny witraż wymaga szczególnej wrażliwości projektowej, wyczucia skali, znajomości zasad dotyczących orientacji względem stron świata. Ważny jest również odpowiedni dobór szkieł, ich tonacji i stopnia przejrzystości, tak by wpuścić do wnętrza dokładnie taką ilość światła, jaką potrzebujemy. Umiejętnie operując witrażem możemy zbudować całą atmosferę wnętrza - jasno rozświetloną, bądź bardziej tajemniczą, sprzyjającą skupieniu.

jezuici rakowiecka witraze warszawa bobola4

Duże witraże wymagają wprowadzenia dodatkowych podziałów. Gdy projekt otworu powstaje równolegle z projektem witrażu łatwo jest uzyskać spójność kompozycji podziałów z wzorem na witrażu. Gdy witraże projektowane są jako element późniejszy, dopasowujemy projekt witraża i dodatkowych wzmocnień do istniejących wymiarów i kształtów okien. Oprócz szprosów, dzielących okna na mniejsze kwatery, duże witraże wzmacniane są wiatrówkami - poziomymi prętami, umieszczonymi po zewnętrznej stronie okien. Jest to technika stosowana na całym świecie, nieodzowny element dużych dzieł witrażowych. Nieraz klienci zaniepokojeni są wizualnym aspektem metalowych wzmocnień, które niestety są konieczne. Jednak uspokajamy - przy tak dużej skali, pręty są niewidoczne dla osoby patrzącej z dołu. Zresztą oko ludzkie ma tendencję do rejestrowania w takiej sytuacji tylko rysunku na witrażu, i pomijania geometrycznej siatki wzmocnień.

jezuici rakowiecka witraze warszawa bobola15

Dodatkowo duże witraże wzmacniane są prętami biegnącymi wewnątrz listew ołowiu - te podziały są niewidoczne. Kwatery witraża są kitowane. Wolne przestrzenie między między szkłem i ołowiem wypełniane są specjalną mieszanką, która po zaschnięciu sprawia, że witraż zyskuje jeszcze większą sztywność.