Mocna strona oferty wykonania witrażu

Całościowe usługi -  projektowanie, wykonywanie i montaż witraży.

 

Najmocniejszą stroną naszej propozycji jest powiązanie prac projektowych i wykonawczych nad witrażem w jedną nierozerwalną całość.
Każdy witraż jest wykonywany wg indywidualnego projektu artysty, który następnie własnoręcznie go realizuje. Projekt i dzieło jest wykonywane tylko raz, przez tego samego człowieka, a używane techniki wykluczają powtarzalność.
Powiązanie prac projektowych i wykonawczych w jedna nierozerwalną całość, wykonywaną przez tą samą osobę daje w efekcie niepowtarzalne dzieło o najlepszym efekcie końcowym. Prace wykonują sami artyści - praktycy sztuki szkła z jedynie niezbędną pomocą pozostałych członków zespołu. Witraż od początku do końca wykonuje własnoręcznie artysta. Jedynie prace czysto techniczne wykonują pozostali członkowie zespołu. 
Już projektując witraż twórca ma świadomość możliwości technicznych, którymi dysponuje. Myśli o oświetleniu okien, położeniu budynku względem stron świata, jakiego typu szkło użyje, jakie kolory winien użyć, a jakie są dostępne w technice na którą się zdecydował. Wreszcie dobiera technikę i stopień skomplikowania projektu do możliwości budżetu Inwestora. 

Artysta uczestniczy w pracy nad witrażem od samego jej początku do końca. W typowych pracowniach zazwyczaj projektant robi projekt, a rzemieślnik go odtwarza. Dopiero na końcu artysta widząc witraż go akceptuje, bądź nie. U nas na każdym etapie prac artysta jest w stanie twórczo zareagować na otrzymane rezultaty, Jest to unikalny spotykany chyba tylko w naszej pracowni - "proces twórczy na każdym etapie wykonywania dzieła". To wyjątkowa specyfika naszej oferty.
Jeśli jest taka potrzeba projektujemy i wykonujemy ramy bądź okna, też demontujemy stare. Na koniec zawsze osobiście montujemy witraże.