Witraże z duszą

Oferujemy witraże projektowane indywidualnie, dopasowane do charakteru wnętrza. Wykonane w klasycznej tradycyjnej technice.

 

Każdy witraż powstaje wg projektu, który wykonuje artysta działający na indywidualne zamówienie. Każdy projekt jest wykonywany tylko raz, a używane techniki wykluczają powtarzalność kolejnych prac.
Prace projektowe poprzedzamy szczegółowym rozpoznaniem miejsca, gdzie będzie funkcjonowało przyszłe dzieło, wymogów wynikających z formalnych potrzeb, a także potrzeb i gustów przyszłego użytkownika. Staramy się by użyte techniki wykonawcze były zgodne z charakterem obiektu. Już projektując witraż myślimy o położeniu budynku względem stron świata (intensywności światła słonecznego). Doradzamy rodzaj ram i ich podziały. W szczególności we wnętrzach sakralnych ustalamy też z Inwestorem program teologiczny dostosowany do układu okien ich powierzchni, ilości i kształtu. Powstały projekt jest wypadkową tych czynników. 
Zawsze konsultujemy nasze propozycje projektowe z Inwestorem i przyszłymi Użytkownikami, przedstawiając nasze argumenty przemawiające za danymi propozycjami projektowymi. Przekonujemy do najlepszych naszym zdaniem rozwiązań, działając w oparciu na zebrane podczas długoletniej praktyko doświadczenia. Jesteśmy otwarci na rozwiązania aleternatywne proponowane przez Inwestora, o ile są one artystycznie do zaakceptowania i możliwe do realizacji technicznej. W oparciu o zgłoszone uwagi wykonujemy projekty wariantowe. Projekty wariantowe ponownie konsultujemy - aż do uzyskania akcepatcji. 

Dbamy o wysoki poziom artystyczny wykonywanych dzieł.