Walka Dobra ze Złem - witraże w restauracji

Zespół pięciu małych witraży, po prawej stronie, opowiada o walce z grzechem. Przedstawiono strącenie zbuntowanych aniołów, walkę Archanioła ze smokiem symbolizującym zło, Sąd Ostateczny nad duszami, zwycięstwo nad śmiercią i grzechem przez zbawienie i ponowne złączenie się z Bogiem w niebie. Ostatni witraż to Chrystus w postaci baranka, którego ofiara i zmartwychwstanie przyniosły Człowiekowi zbawienie. Krew baranka ścieka do kielicha, symbolu eucharystii i komunii.
Każdy z witraży ma wymiar 075 m x 0,7 metra. Są zamontowane na ścianie sali baru, obok siebie, w drewnianych kasetonach.

kwadraty1

kwadraty2

Dodatkowe informacje

  • Designed by:: Pawel Przyrowski
  • Technique:: Classical stained glass
  • Character of the object:: Parish church