Witraż w Kaplicy Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy

 Witraż w kaplicykaplicy Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy jest poświęcony Duchowi Świętemu. Duchowi Świętemu, który jest Panem i Ożywicielem, ogniem miłości i źródłem życia - stąd motyw płomienia w części centralnej. W górnej części witraża przedstawienie Ducha Św. jako białej gołębicy, oraz wezwanie "Veni Creator" - "Duchu Stworzycielu, przyjdź". Witraż wykonany z kolorowych szkieł oprawionych w ołów, bez malowania farbami ceramicznymi. Projekt sponsorowany przez naszą pracownię.

W Placówce w Falenicy przebywała aktorka grająca główną rolę w filmie "Cześć Tereska". Opowiada o tym, a także o misji schroniska, jego wieloletni Dyrektor Romuald Sadowski w wywiadzie zrealizowanym dla TVP. W filmie (patrz poniżej) tym witraż "gra" niepoślednią rolę.

Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego

Video

Dodatkowe informacje

Najnowsze od Tomasz Tuszko