Błogosławiony Jerzy Popiełuszko

Okno witrażowe boczne kościoła St. Mary's Catholic Church (prawe okno zespołu podwójnego, zostało wykonanane przez naszą pracownię jako kontynuacja istniejącego już okna lewego).

W oknie przedstawienie Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej Alfons Popiełuszko (ur. 1947, zm. 1984) to polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej ?Solidarności", zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.
Ksiądz Popiełuszko był związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał ?Solidarność". W stanie wojennym w kościele św. Stanisława Kostki organizował Msze za Ojczyznę. Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem opartym na przesłaniu: ?Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (św. Paweł, Rz 12,21), nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, niezłomnością i odwagą, a także wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych przez władze PRL podczas stanu wojennego zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego.
19 października 1984 ks. Popiełuszko został uprowadzony przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy ?D" Departamentu IV MSW i zamordowany. Jego pogrzeb zgromadził olbrzymie tłumy i przekształcił się w wielką manifestację. Ks. Jerzy Popiełuszko został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym Kościoła katolickiego odbyło się 6 czerwca 2010.

W Inverness, liczącym sobie ok. 50 tysięcy mieszkańców, mieszka około 6 tysięcy Polaków, stąd koncepcja przedstawienia witrażowego właśnie tego, bliskiego nam, bohaterskiego księdza.

Na witrażu bł. Jerzy Popiełuszko przedstawiony jest w charakterystycznym geście, uwiecznionym na ikonicznej fotografii przez Erazma Ciołka.

 

 

Dodatkowe informacje

  • Data wykonania: 2011-06-11
  • Projektant: Paweł Przyrowski
  • Technika wykonania: witraż klasyczny
  • Rodzaj obiektu:: Kościól parafialny
Więcej w tej kategorii: Święty Jan Maria Vianney »