Matka Boska Ostrobramska

Witraż z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej powstał wg powierzonego nam projektu (przedostatnie zdjęcie w galerii). Projekt wykonał nieznany nam Architekt. Autor dokonał kompilacji istniejącego już witrażu z własnymi pomysłami. Na witrażu przedstawiono wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. Uprzedziliśmy Wykonawcę witrażu pierwotnego, iż powierzono nam taki projekt, by nieświadomie nie współdziałać w naruszaniu praw autorskich. Okazało się że nie było jednak sprzeciwu. 

Staraliśmy się o możliwe wierne oddanie projektu - takie postawiono przed nami zadanie. Na podstawie zdjęć można porównać czy to się udało,

Inwestor, co się rzadko zdarza, postanowił we wznoszonym przez siebie budynku mieszkalnym (mieszkania komunalne - nie żaden apartamentowiec) na klatce schodowej zainstalować witraż z MB Ostrobramską. Motyw przewodni nieprzypadkowy, bo ulica na której jest budynek to Grodzieńska. 

Już podczas montażu podnosiły się wśród obecnych na budowie głosy obawy czy aby witraż przetrwa w okolicy znanej jako tzw "Trójkąt Bermudzki". Obawy te spowodowały że wkrótce po instalacji został zakryty "na wszelki wypadek" płytą ochronną. Płyta ta była tam jeszcze w lipcu 2011 roku. W ten sposób powstał obraz Matki Boskiej Zakrytej (ostatnie zdjęcie w galerii).

Dodatkowe informacje

  • Projektant: Paweł Przyrowski

Najnowsze od Tomasz Tuszko