Tomasz Tuszko

TOMArtysta pracujący z równym powodzeniem w technikach witrażu i szkła artystycznego kształtowanego na gorąco.

Ukończył Akademię Teologii Katolickiej (1970 - 75). Pracował z Teresą Marią Reklewską od 1976 do 1979. Od 1979 do 1986 pracował z Tomaszem Łączyńskim. Obecnie jest projektantem firmy "Witraże s.c.".Mówi artysta: "Usiłuję w swej pracy łączyć doświadczenie wyniesione z lat pracy z Teresą Reklewską czy inspiracje płynące z fascynacji sztuką Patricka Reyntiensa, co da się określić jako malarskie podejście do witrażu, z wyzwaniami stawianymi sztuce witrażowej przez współczesną architekturę. Żąda ona od witrażu lakoniczności i bezpośredniości wyrazu i narzuca mu właściwe czasom dzisiejszym rozwiązania techniczne."