Witraże w kościele ss. Benedyktynek w Łomży

Dodatkowe informacje

  • Projektant: Paweł Przyrowski
  • Pomysłodawca: Siostry Benedyktynki
  • Technika wykonania: witraż klasyczny
  • Rodzaj obiektu:: Kościół przyklasztorny
  • Lokalizacja:: Łomża
  • Więcej informacji:

    Witraże w nawie kościoła przedstawiają krzyż św. Benedykta na kolejnych oknach akcentując inne umieszczone na nim maksymy. Jest również okno przedstawiające scenę z Martą, Marią i Jezusem. Inne okno poświęcone jest św. Scholastyce, a na chórze samemu św. Benedyktowi. Przy kościele znajduje się klasztor SS. Benedyktynek.