Okno 4 - obraz 5 - Anioł i pasterze

Obraz 5 przedstawia anioła objawiającego pasterzom narodziny Mesjasza = Namaszczonego = Chrystusa. "Przebywali w polu pasterze/.../ naraz stanął przy nich anioł Pańskii Chwała Pańska zewsząd ich oświeciła /.../ oto zwiastuję wam radość wielką: dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan". (Łk 9,11) W dole witraża widzimy oświeconych jasnością z nieba pasterzy. Nad wzgórzami unosi się anioł ku któremu zwracają się wszystkie postaci. Z boku rysuje się sylwetka św. Piotra Apostoła, który na zapytanie Jezusa odpowiada: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". (Mt 16,18)