Okno 4 - obraz 4 - Sen Józefa

Obraz przedstawia sen Józefa, w czasie którego zostaje mu objawione imię przybranego syna "Jezus"= Bóg zbawia. "Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus". (Mt 1,21). Nad śpiącym Józefem pochyla się anioł wskazujący palcem na scenę zwiastowania (w górnej części witraża). "Dziecię narodzone z dziewicy Maryi będzie nazywane imieniem Jezus On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów". (Mt 1,21) "Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12).