Mleczny dzbanek z cynową pokrywką pochodzący z ok. 1700 roku

(ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu).

Przed interwencją...

mleczny dzbanek przed

I po interwencji...

mleczny dzbanek po