Okno 14 - obraz 5 - Kościół Oblubienica

Oblubienica symbolizująca Kościół jest jednocześnie Oblubienicą z Pieśni nad Pieśniami, mistycznym obrazem serca człowieka oczekującego na swego Boga. "A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź"/.../ A kto słyszy niech powie: "Przyjdź"..... "Przyjdź Panie Jezu" (Ap 22-17,20). "Ukochany mój. Oto ON. Oto nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach, umiłowany mój podobny do gazeli, podobny do jelenia". (Pieśń nad Pieśniami 2-8,9). Dynamiczna postać biegnącego Chrystusa przedstawiona jest na tle słońca - symbolu Chrystusa powracającego na Ziemię, a wijąca się wstęga obrazuje drogę człowieka do Boga.