Okno 10 - obraz 6 - Prorocy i Ewangeliści

Przedstawienie czterech wielkich proroków Starego Testamentu: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela oraz czterech ewangelistów. Prorocy trzymający na ramionach ewangelistów symbolizują jedność Starego i Nowego Testamentu.

Najnowsze od Paweł Przyrowski