Okno 10 - obraz 5 - Maryja z Gołębicą jako Stolica Mądrości

Adoracja Ducha Świętego - "Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku." (Syr.24,3-4)