Okno 10 - obraz 4 - Trójca Święta

Przedstawienie Ducha Świętego pomiędzy Ojcem i Synem, zgodnie ze średniowieczną tradycją polską i środkowoeuropejską.

Najnowsze od Paweł Przyrowski