Okno 9 - obraz 6 - Paruzja Chrystusa

Powrót Chrystusa w pełni chwały na Ziemię - "Patrzałem /.../ a Przedwieczny zajął miejsce /.../ Jego tron był z ognistych płomieni, Jego koła - płonący ogień. /.../ Patrzałem /../ a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, władzę i chwałę królewską." (Dn.7,9-13,14) "Ten Jezus, wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba." (Dz.Ap.9,1-11) "Jest on ponad wszelką zwierzchnością i władzą i Mocą i Panowaniem. Ojciec poddał wszystko pod Jego stopy." (Ef.1,20-22)