Okno 9 - obraz 5 - Wniebowstąpienie

Sąd Ostateczny. "Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego /.../ I ujrzałem umarłych, wielkich i małych stojących przed tronem. I otwarto księgi i inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów." (Ap.20,11-12) "Wszystko, coście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych - mnieście uczynili." (Mt.25,40) U stóp Chrystusa siedzącego na tęczy widzimy księgę życia. Pod nią wyobrażenia tych, co rozpoznali Chrystusa w potrzebujących i tych, którzy się od Niego odwrócili.

Najnowsze od Paweł Przyrowski