Okno 8 - obraz 6 - Chrystus w Otchłani

Obraz przedstawia zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła Chrystusa w Otchłani, chwytającego z mocą wyciągnięte ręce prarodziców - Adama i Ewy. "Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem /.../ zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych." (Homilia Wielkiej Soboty). Otchłań jest wyobrażona jako głęboka, szafirowa szczelina w skałach. Chrystusa otacza aureola, słońce sprawiedliwości, poniżej słońca przewrócone wrota i klucze symbolizują otwarcie wrót otchłani.