Okno 8 - obraz 5 - Znak Jonasza

Obraz jest wyobrażeniem "znaku Jonasza proroka". Pozostawszy trzy dni w brzuchu ryby stał się symbolem ciała Chrystusa złożonego do grobu. Jezus mówił: "To plemię żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza." (Łk 11,29)