Okno 8 - obraz 4 - Pusty grób

Obraz przedstawia ten sam pejzaż pustego grobu. Na prawo, wśród krzewów Magdalena oddaje pokłon Chrystusowi w postaci ogrodnika. Ten Obraz ukazuje tajemnicę ukrycia Chwały Zmartwychwstałego przed oczami Jego najbliższych, którzy Go w pierwszej chwili nie rozpoznawali.