Okno 7 - obraz 6 - Ofiara Izaaka

Ofiara Izaaka na górze Moria to symboliczny obraz ofiary Chrystusa, który wyobrażony jest w postaci baranka. W dole obrazu, po lewej Izaak niosący wiązkę drzewa to odpowiednik postaci Chrystusa, sługi cierpiącego, niosącego krzyż. "Bóg wystawił Abrahama na próbę /.../ powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz - Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę". (Rdz 22,1-2)