Okno 7 - obraz 5 - Złożenie do grobu

 Złożenie do grobu ciała Jezusa: "Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna, razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania." (J 19,40)

Najnowsze od Paweł Przyrowski