Okno 6 - obraz 5 - Kuszenie Chrystusa

Kuszenie Chrystusa na pustyni. "Jezus /.../ czterdzieści dni przebywał w Duchu Świętym na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła." (Łk 4,1) Szatan w postaci dumnego młodzieńca oczekuje pokłonu Chrystusa, obiecując w zamian panowanie nad światem. Ten obraz jest przeciwstawieniem do pokornego pokłonu oddanego przez trzech mędrców dziecku-Bogu, któremu wyłącznie ten hołd się należy. Jezus jak zwykły człowiek został poddany pokusie i objawia się jako sługa boży, całkowicie posłuszny Jego woli. Jest nowym Adamem, który pozostaje wierny tam, gdzie pierwszy Adam uległ pokusie.

Najnowsze od Paweł Przyrowski