Okno 6 - obraz 4 - Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Wjazd Jezusa do Jerozolimy to również hołd oddany "Synowi Dawidowemu" w przeddzień Jego śmierci i męki. Poddanymi Jego królestwa są w tym dniu dzieci i ubodzy Boga, którzy wołają "Hosanna!", co znaczy "daj zbawienie", "Zbaw więc". "Usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy/tłum/wziął gałązki palmowe i wybiegł mu na przeciw. Wołali /.../ Król Izraelski". (J 12,13). Wielu z pomiędzy tłumu niedługo wołać będzie "ukrzyżuj Go!".