Okno 6 - obraz 2 - Róze - symbol miłości i cierpienia

Przedstawienie róż - symbolu miłości i cierpienia.